Pereiti į pagrindinį turinį

Naudojimo sąlygos

Šios svetainės naudojimas

Šią svetainę kontroliuoja ir valdo „Laboratoire HRA Pharma“ (toliau vadinama „HRA Pharma“), kurios pagrindinė būstinė įsikūrusi 200 Avenue de Paris, 92320 Châtillon PARIS, Prancūzija (telefonas: + 33 (0) 1 40 33 11 30). Šios svetainės prieigos ir naudojimo sąlygoms taikomos čia pateiktos naudojimo sąlygos ir nuostatos bei visi galiojantys įstatymai ir reglamentai.  Lankydamiesi šioje svetainėje ir ja naudodamiesi be apribojimų ir išlygų sutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis ir nuostatomis.

„HRA Pharma“ pasilieka teisę savo nuožiūra retkarčiais be įspėjimo keisti šias naudojimo sąlygas ir nuostatas; todėl patariame reguliariai jas peržiūrėti.

Ši svetainė pateikiama viešai.

Ši svetainė negali būti naudojama kaip medicininės konsultacijos ar nuomonės šaltinis. Jokiomis aplinkybėmis šioje svetainėje pateikta informacija negali būti naudojama medicininei diagnozei nustatyti, tai gali būti daroma tik pasitarus su kvalifikuotu gydytoju.

 

Turinys ir atsakomybė

Ši svetainė skirta bendrajai informacijai apie pūsles, pūslelinę, nuospaudas, kojos nykščio bursitą, sukietėjimus, suskilinėjusius kulnus, šių žaizdų gydymą ir apsisaugojimą nuo jų, taip pat specifinei informacijai apie „Compeed“ produkcijos privalumus teikti. Ji buvo parengta laikantis tarptautinėse taisyklėse nustatytų principų.

Jūs sutinkate prisiimti riziką, susijusią su lankymusi šioje svetainėje ir naudojimusi ja. „HRA Pharma“ ir bet kuri šios svetainės kūrime, gamyboje ar teikime dalyvaujanti šalis šiuo aiškiai nepripažįsta:

  • visų aplinkybių, garantijų ir kitų sąlygų, kurios priešingu atveju būtų numanomos pagal įstatymus, bendrąją teisę arba teisingumą;
  • jokios atsakomybės už bet kokius tiesioginius, netiesioginius arba dėl tokių aplinkybių kylančius nuostolius ar žalą, kuriuos patyrė bet kuris naudotojas, apsilankęs šioje svetainėje, naudodamasis ja arba negalėdamas ja naudotis, ar dėl bet kokių joje esančių turinio klaidų ar praleistos informacijos.

„HRA Pharma“ neprisiima atsakomybės už jokius nuostolius ar žalą, kuriuos sukėlė paskirstytosios aptarnavimo perkrovos atakos, virusai ar kita technologiškai žalinga medžiaga, galinti užkrėsti jūsų kompiuterinę įrangą, kompiuterio programas, duomenis ar kitą jums priklausančią įrangą dėl to, kad naudojotės svetainės garso, vaizdo medžiaga, duomenimis, tekstu ar bet kokiu kitu svetainės aspektu.

 

Registracija ir privatumas

„HRA Pharma“ gerbia registruotųjų svetainės naudotojų privatumą, o naudotojai turi remtis privatumo politika informacijos atskleidimo klausimais, susijusiais su jūsų asmeninės informacijos rinkimu ir naudojimu.

Prekių ženklai ir logotipai

Negalite kokiu nors būdu naudoti šioje svetainėje pateiktų prekių ženklų ir logotipų.

 

Autorių teisės

Visos svetainės autorių teisės nuosavybės teise arba pagal licenciją priklauso „HRA Pharma“. Visos šios teisės priklauso autoriams. Galite atsisiųsti ir laikyti savo diske arba popierine forma vieną šioje svetainėje paskelbtos medžiagos kopiją asmeniniam nekomerciniam naudojimui, su sąlyga, kad nepašalinsite jokių autorių ar kitų nuosavybės teisių pranešimų. Visais kitais atvejais draudžiama kopijuoti, platinti, rodyti, atsisiųsti, skelbti, persiųsti ar kitaip naudoti bet kokią informaciją ar jos dalį be išankstinio rašytinio „HRA Pharma“ sutikimo. Negalite dubliuoti kitame žiniatinklio serveryje bet kokią šioje svetainėje „HRA Pharma“ publikuotą medžiagą ar jos dalį ir neturite teisės kopijuoti grafinę medžiagą, pateiktą bet kurioje šioje svetainėje publikuotoje medžiagoje.

Jokia čia pateikta informacija negali būti aiškinama kaip netiesiogiai, be teisės prieštarauti ar kitaip suteikianti kokias nors licencijas ar teises pagal bet kokį „HRA Pharma“ arba bet kurios trečiosios šalies patentą ar prekių ženklą. Jeigu aiškiai nenurodyta anksčiau, čia pateikta informacija negali būti aiškinama kaip suteikianti kokią nors licenciją ar teisę į bet kokį autorių teisių saugomą darbą, nuosavybės teisėmis arba pagal licenciją priklausantį „HRA Pharma“.

 

Teisių išlaikymas

„HRA Pharma“ pasilieka teisę bet kuriuo metu be įspėjimo keisti arba šalinti šioje svetainėje pateiktą medžiagą.

 

Taikoma teisė

Šioms naudojimo sąlygoms ir nuostatoms bei jų aiškinimui taikoma Prancūzijos teisė ir teisė spręsti bet kokius ginčus, kylančius iš šių naudojimo sąlygų ir nuostatų arba su jomis susijusius, priklauso išskirtinei Prancūzijos teismų jurisdikcijai.

 

Įvairios nuostatos

Jeigu kuris nors šių naudojimo sąlygų ir nuostatų punktas pripažįstamas neteisėtu, negaliojančiu ar neįvykdomu, šis punktas bus laikomas neprivalomu, tačiau tai nepaveiks visų likusių nuostatų galiojimo, teisėtumo ir įvykdomumo. Jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šios naudojimo sąlygos ir nuostatos laikomos visa sutartimi, sudaryta tarp jūsų ir „HRA Pharma“ dėl šios svetainės ir jos turinio naudojimo.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018 m. gruodžio 11 d.